Historische roman over Hildegard von Bingen

‘Alles brandt door mij’ van Gineke Meinders is het eerste deel van een trilogie over het leven van de 12e-eeuwse abdis Hildegard von Bingen. Zij werd wereldberoemd met o.a. haar visioenen, boeken, muziek en briefwisselingen met kerkelijke en wereldlijke leiders. In een tijdperk waarin vrouwen geen stem hadden, laat staan in de kerk, was Hildegard niets minder dan een sensatie.

Het boek volgt in grote lijnen de gebeurtenissen die bekend zijn over Hildegard en de tijd waarin zij leefde. Veel is ontleend aan haar eigen bewaard gebleven werken en haar briefwisselingen.

Al in haar vroege jeugd merkt de hoogbegaafde Hildegard dat zij dingen ziet die niemand anders kan zien. Ze ontdekt dat deze gave in haar omgeving als gevaarlijk wordt beschouwd. Als ze in 1109 aan het klooster wordt afgestaan ziet zij dit als straf voor die gave.

Dankzij een niet te beteugelen intellect en creativiteit ontwikkelt zij zich van een onzeker en eenzaam kind tot een geleerde abdis die dankzij de paus erkenning krijgt voor haar visionaire talent. Haar snel groeiende faam en haar eigenzinnig optreden bezorgen haar echter een aantal gevaarlijke vijanden.

Hebzucht, opportunisme, erotiek, wanhoop en jaloezie spelen allemaal een rol in de geschiedenis waarvan Hildegard het flamboyante middelpunt is.


Het boek is als paperback of epub te bestellen bij bol.com en boekhandels.

Prof. dr. Etty Mulder over de roman:

‘De auteur weet op wel zeer scherpzinnige, kleurrijke wijze en met uitstekende stilistische middelen een twaalfde-eeuwse ambiance voor onze ogen op te roepen. Gineke Meinders heeft zich diepgaand beziggehouden met de mens die Hildegard geweest zou kunnen zijn: het amalgaam van haar mystieke geleerdheid, creativiteit en erotiek. Ik ben ervan overtuigd dat men alleen zo, met een dergelijke combinatie van exactheid en creatieve durf, een zo ver van ons afliggende materie binnen bereik van moderne lezers brengt.’

Etty Mulder (1946-2020) was tot 2007 hoogleraar aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Daarnaast schreef ze jarenlang voor de Volkskrant. In 1982 publiceerde zij het boek ‘Hildegard, een vrouwelijk genie in de late middeleeuwen’. In 1998 organiseerde zij in het kader van het 900e geboortejaar van Hildegard von Bingen een internationaal congres over de betekenis van haar gedachtegoed in onze moderne samenleving. In haar eigen voordracht onderzocht zij de betekenis van Hildegard’s visioenen vanuit een psychoanalytisch perspectief.

Boekcover en afbeelding zijn een ontwerp van AB Vormgeving ©